Ексклузивен застапник за Македонија....
Schlarafia, Скопје
ЈАТАК ДООЕЛ
Павел Шатев бр.3 ламела 5 локал 4
тел: ++389 02 3130-531
моб.тел: ++ 389 70 356-858, ++389 71 983-009
е-маил: jataksm@yahoo.com